Предстоящи събития
  Начало English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
доц. д-р Кирил Христов Стоянов

телефон:

+359 32 654 332

Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
E-mail: k_stoyanov@au-plovdiv.bg Кабинет: 309
 

nomtax@gmail.com


Приемно време: от 10 до 14 ч.

 web сайт: http://www.botanica.ovo.bg
(учебни материали, библиография и официална информация за хербариум SOA)
  
Преподавани Дисциплини:


Научни интереси:
  • Хорология, таксономия и екология на Orobanchaceae;
  • Организация и документация на хербарни колекции;
  • Хорология, систематика и екология на Pyrolaceae и Hyacinthaceae;
  • Флористика;
  • Молекулярна таксономия и биоинформатика;
Публикации:
20.07.2017 - Отчети за научно-изследователска дейност

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас