Предстоящи събития
  Начало English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
доц. д-р Мария Николова Лачева
телефон:

+359 32 654 336

Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
E-mail:  agaricus@abv.bg Кабинет: 311
    Приемно време:
Научни интереси:
  • Микология, таксономия на гъби-макромицети;
  • Диворастящи и култивирани гъби;
  • Консервационна микология, мониторинг; 
  • Гъбопроизводство
Публикации:
24.06.2012 - СПИСЪК на научните трудове на доц. д-р Мария Лачева за периода 2009-2014г.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас