Предстоящи събития
  Начало English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
доц. д-р Светла Димитрова Янчева

телефон:

+359 32 654 348 Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
E-mail: svetla20@hotmail.com Кабинет: 1
Преподавани Дисциплини:


Научни интереси:

Тъканно и клетъчно култивиране in vitro – разработване и оптимизиране на системи за регенерация. Органово, тъканно и клетъчно култивиране (ембриоспасяване, калусни, клетъчни и протопластни култури).

Генетична трансформация чрез директни и индиректни методи. ГМО и биобезопасност.

Идентификация на фитопатогенни микроорганизми с помощта на ДНК-базирани техники.

Картиране геномите на културните растения и идентификация на локуси за количествени признаци с използването на молекулярни маркери.

Публикации:
20.07.2017 - Отчети за научноизследователска дейност

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас