Обучителни сесии

Организиране на обучителни семинари за развитие на информационната компетентност и работа с електронните източници, предлагани от Библиотеката. Семинарите са отворени за студенти, докторанти, преподаватели, служители и външни ползватели.