Членства

Библиотеката е юридически член на Български информационен консорциум (БИК)

https://www.bic.bg/ 

  • Библиотеката е колективен член на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА)

http://www.lib.bg/ 

  • Библиотеката е асоцииран член към Фондация НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система)

http://www.nalis.bg/