Зърнопроизводство

Дисциплината Зърнопроизводство има за цел да запознае студентите с по- основните зърнено житни /пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес, царевица, сорго, ориз, просо/ и бобови култути /фасул, соя, грах, нахут и леща/, които се отглеждат в България и са включени в полските сеитбообръщения с различно направление на произвежданата растителна продукция.

От обемът и важността на разглежданите в курса биологични изисквания, растежни и морфологични особенности, систематиката и стопанските качества на районираните сортове произтича и значимостта на знанията за тях.

В процеса на обучение в курса на първо място се прави цялостна характеристика на основният продукт , заради които се отглеждат растенията и различните начини на неговото използуване.  Заедно с това се дават сведения и за съпътстващите основния продукт растителни части. Отделя се внимание за разпространението и използуването на културите в географски и исторически аспекти. На тази основа се правят прогнози за перспективите в различни региони в света и България.

Културите се разглеждат в тясна връзка с абиотичните и екологични фактори.

Специално място е отделено  на технологията на отглеждане на изучаваните култури  включваща; избор на предшественици, обработка на почвата, торене на културата, сеитба , грижи през вегетацията и прибирането й.

В курсът се разглежда развитието не само на отделното растение с изискванията му към околната среда, но и на посева като динамична оптико-биологична система.