Имунитет на растенията

Главната цел на курса по “Имунитет на растенията” е да даде на студентите основни знания върху същността на имунитетните явления и фактори, върху взаимоотношенията между растенията и патогените, тяхната изменчивост, както и върху методите за получаване на устойчиви към болести сортове културни растения.