ИТ в икономиката

Целта на включените теми в обучението е да дадат възможност на студентите да получат по-задълбочени познания и умения относно използването на информационните технологии в икономиката и бизнеса.

В практическите занятия се акцентира основно на работата с електронни таблици при реализирането на изчисления чрез формули и функции (математически, статистически, логически и др.) и представянето на информацията с помощта на диаграми, графики и др. Извършва се също така обработка на икономическа информация.