Лечебни, ароматни и вкусови растения

Дисциплина Лечебни, ароматни и вкусови растения /ЛАВР/ има за цел да запознае студентите с по-основните лечебни, ароматни и вкусови култури /роза, мента, лавандула, салвия, бял трън, жълт кнтарион, анасон, копър и др./.  В световното земеделие тези култури заемат не голяма част от посевните площи и осигуряват продукти за непосредствено използване от човека, както и суровина за фармацевтичната и козметична промишленост.

Така построеният курс цели след усвояване на посочените знания, студентите да могат научнообосновано, екологосъобразно и ефективно да   управляват  производството  на лечебните, ароматни и вкусови растения в различните направления, при конкретни почвено-климатични условия. 

В курса студентите ще получат знания за растежа и развитието на културите, морфологичните и биологичните им особенности, систематиката, както  технологията на отглеждане на културите  и техните количествени и качествени характеристики.