Местно самоуправление и децентрализация

Самоуправлението като принцип на местната политика, е най-близкото до гражданите ниво на демократично управление, което позволява те да участват в процеса на вземане на решение на местно равнище и е обект на научно изследване във всички демократични държави. Учебният курс има за цел да осигури теоретична и практична подготовка по основни въпроси на управлението и самоуправлението на общините, компетентността, функциите и отговорността на органите за управление на общината, както и системата на финансиране на общинските дейности.