Методи за сертифициране на посевен и посадъчен материал. Законова база в България и ЕС за производството и търговията на посевен и посадъчен материал

.