Ненасекомни неприятели

Дисциплината “Ненасекомни неприятели” изучава неприятелите и по основните земеделски култури. Тя дава възможност на студентите да изградят познания за влиянието на биотичните фактори на околната среда, възможностите за тяхното оптимизиране с оглед създаването на висок агрофон при отглеждането на земеделските култури. Студентите се запознават с видовия на състав, биоекологичните особености, повредите които вредните видове нематоди, акари, гризачи, голи охлюви, стоножки и мокрици нанасят по културните растения и възможностите за извеждането на борба с тях в рамките на интегрираните системи.

По време на лабораторните занятия студентите се запознават с морфологичните особености на отделните стадии на неприятелите и повредите, които нанасят.