Общински финанси

Дисциплината Общински финанси е продължение на курсовете по Финанси и е предназначена за студентите от бакалавърска степен по специалност Управление на регионалното развитие. Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с правомощията, компетенцията и функциите на местните власти в нашата страна. 

Материалът представлява реално продължение на натрупаните общо икономически знания на студентите. В хода на обучението те се запознават с компетенциите на общинските власти, необходимостта от децентрализация както разходните, така и на приходните отговорности на общините. Подробно се разглежда нормативната база, която регулира взаимоотношенията между централните и местни власти в страната ни.  Дисциплината запознава студентите с механизмите на държавните трансфери и субсидии, структурата на местните бюджети и възможностите за подобряването й.