Овощарство и лозарство

По дисциплината „Овощарство и Лозарство /част Лозарство/“, се  изучават и   посочват начините за направляване растежа и развитието на лозовото растение, с цел получаването на високи и качествени добиви от грозде. От лекциите и упражненията по лозарство студентите от факултета по Икономика  получават необходимите знания за биологията, размножаването, резитбата на лозата, за създаването и отглеждането на лозовите насаждения. Освен това, те  имат възможност да се запознаят със стопанско-технологичните качества на най-важните сортове лози и използваните в практиката подложки. Това  им дава възможност да организират и контролират производството на грозде, както и да осъществяват маркетинг в областта на лозарството.