Основи на селекцията

Дисциплината "Основи на селекцията" дава възможност на студентите от да се запознаят с основни понятие като сорт, хибрид, посевен и посадъчен материал и други с основните фактори, определящи вида и стопанската стойност на културните растения. Засегнати са особенности в методите на създаване на сортове от различни типове култури. Обсъждат се предимства и недостатъци на методи като мутагенез и генетично модифициране, в сравнение с класически хибриден процес. Представени са съвременни технологични решения за създаване на растения, способни да се адаптират към променящите се условия на средата и с достатъчно висок продуктивен потенциал и качество, удоволетворяващи нуждите на земеделските производители. Студентите се запознават със законовата база в България и ЕС, свързана с регистрирането и патентоването на нови сортове растения.