Регионално развитие и устройство на територията

Обучението по специалност "Регионално развитие и устройство на територията" в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" има за цел да отговори на потребността от придобиване на знания необходими за успешно управление на територията, с оглед постигане на балансирано икономическо, социално, демографско и екологично развитие.

Обръща се особено внимание на изграждането на професионализъм в прилагането на международното (европейското) и национално законодателство в териториалното устройство и използването на европейски и регионални фондове за подобряване на средата.