Управление на проекти за регионално развитие

Обучението по дисциплина "Управление на проекти" в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" има за цел да отговори на потребността от придобиване на знания необходими за успешното управление на ресурсите, чрез разработване на проектни структури за бизнес.