Хранене на животните

Предмет на дисциплината “Хранене на животните” е изучаването на: 

1. Хранителната стойност на фуражите за различинте видове и категории животни.
2. Основните изисквания на различните видове и категории  животни към храната и храненето.

Цел на курса: Студентите да придобият основни познания за хранителната стойност на фуражите, да могат да приготвят различни видове консервирани фуражи, както и обработват фуражите преди изхранване, да се запознаят подробно с потребностите на животните от хранителни вещества и възможностите за задоволяване на тези потребности с подходящи комбинации от фуражи  и фуражни добавки. 

Дисциплината е фундаментална за специалността. Студентите ще ползват придобитите знания по – нататък в обучението си за правилно изготвяне на хранителните режими в технологиите на отглеждане на всички видове и категории селскостопански животни  (въдства).

За изучаване на дисциплината студентите трябва да имат подготовка по фуражно производство и основи на храненето на селскостопанските животни.