Общо събрание

Заместник Председател

асистент Никола Цайкин

Росица Христева

Васка Шивикова

Венелин Цеков