Общо събрание

Заместник Председател

Росица Христева

Васка Шивикова

Венелин Цеков