График за провеждане на вътрешни одити

График за провеждане на вътрешни одити за академичната 2020/2021 година

Централната комисия по качеството в АУ прие график за тематични вътрешни одити по Факултети както следва:

От 23.11 - 27.11.2020 във Факултета по ОА и Факултета по РЗ
От 01.12 – 04.12.2020 във Факултета по ЛГ и  Факултета по АИ