План график на предстоящи дейности

План график на предстоящи дейности пред ЦКК за 2019 година

Актуализиране на анкетите и приемане на АСпериодично през годината
Обучение за Вътрешни одитори на интегрирани системи за управлением. март
Анкети за качество на практическото обучение студенти - редовно обучением. април-май
Анкети за качество на обучението - ОКС "Магистър"м. май
Анкети за административно обслужване на студентитем. юни
Наръчник по качеството - преминаване към версия на ISO 9001:2018м. октомври
Анкети за качество на обучението на студентите – задочно обучением. август- септември
Вътрешни одити18-29.01.2021 г. - ФЛГ, ФИ, ДЕПС
29.11 - 10.12.2021 г. - ФА, ФЛГ, ФРЗА, ФИ, ДЕПС
Провеждане на външен одит на СУКм. ноември
Анкети за качество на обучението на студентите - редовно обучением. ноември - декември
Преглед от Ръководството на СУКм. януари 2020 г.


Приет на заседание на ЦКК с Протокол 2 от 20.02.2019 г. и Протокол 3 от 17.04.2019 г.