Стратегия за развитие на Аграрен университет - Пловдив

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ