Провеждане на конкурси за нова НИ сесия на ЦНИТТЗИС

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.