ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 26.11.2020

Аграрен университет - Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния сектор, в т.ч. растениевъдство, животновъдство, растителна защита, опазване на околната среда, развитие на селските райони, агробизнес и агротуризъм.

За качеството на обучение и престижът на висшето училище ясно говори фактът, че Аграрен университет е класиран на второ място сред висшите училища в България, заедно със Софийския университет и непосредствено след Университета за национално и световно стопанство (по данни на НАОА към 31.01.2020 г.).

На практика няма организация в аграрния сектор, било то правителствена или частна, в която да не работят възпитаници на Аграрен университет, а завършилите го студенти са предпочитани от работодателите в сектора и бързо намират своята професионална реализация.

Изборът да учите в Аграрeн университет ще Ви осигури:

* висококачествена съвременна професионална подготовка,
* бърза реализация на пазара на труда,
* високи доходи и престиж в професионалния Ви път.

  

Специалности                                                                                                                               Кандидатствай on-line

Koritsa_2021.jpg#asset:9043


 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кога: от 07.06 до 05.07.2021 г. включително
Как и къде: 1.) в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1 или
2.) в бюрата на ЦКПИ и НАПС в цялата страна. 
3.) Он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лайн“ или директно на електронна поща apply@au-plovdiv.bg.

*Работно време на кандидатстудентския офис в АУ: от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа събота – от 9,00 до 15,00 часа
Какво да нося: 1.) Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (може да се попълни предварително или на място в АУ или съответното бюро за подаване на документи); Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/

2.) Лична карта (след справка оригиналът се връща на кандидата);

3.) Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща);

4.) Платена такса за участие в КСК – 2021. 

* При кандидатстване онлайн Заявлението-декларация се попълва в електронна среда, а останалите документи се прилагат като прикачени файлове сканирани или снимани.

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

* Можете да кандидатствате с оценките от Държавните зрелостни изпити без да се явявате на кандидатстудентски изпит, ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това.

* Ако дипломата Ви за средно образование е издадена преди 2008 г. явяването на кандидатстудентски изпит е задължително.

* Ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това, но искате да повишите оценката, с която кандидатствате, можете да се явите на кандидатстудентски изпит.

За своите кандидат-студенти Аграрен университет организира следните изпити:

 

Предварителна изпитна сесия

(документи се подават от 18.01. до 23.04.2021 г. само в работни дни от 8,30 до 16,30 часа в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС, както и Он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лайн“ или директно на електронна поща apply@au-plovdiv.bg (от 01.01.2021г. до 23.04.2021 г.)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

 

20.02.2021 г.

 

събота

 

Биология 9.00 ч.

Български език (езикова култура)

География

20.03.2021 г. 

 

събота

 

Биология

9.00 ч.

Български език (езикова култура)

География

 

24.04.2021 г.

 

 

събота

 

Биология

9.00 ч.


Български език (Езикова култура)

География

Основна изпитна сесия

(документи се подават от 07.06. до 25.06.2021 г. в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС)

26.06.2021 г.

събота

биология

9.00 ч.

26.06.2021 г.

събота

Български език (Езикова култура)

9.00 ч.

26.06.2021 г.

събота

География

9.00 ч.

Основна изпитна сесия

(документи се подават от 07.06. до 25.06.2021 г. в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС)

24.07.2021 г.

събота

Биология

9.00 ч.

24.07.2021 г.

събота

Български език (Езикова култура)

9.00 ч.

24.07.2021 г.

събота

География

9.00 ч.

В ПОМОЩ НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ:

 За изпита по География е издадено помагало за кандидат-студенти "456 въпроса за теста по география" (Академично издателство на Аграрния университет, 2019 г.)

За изпита по Биология е издадено помагало за кандидат-студенти "Тестове по биология за кандидат-студенти" (Академично издателство на Аграрния университет, 2016 г.)

Помагалата могат да бъдат закупени от книжарницата на Аграрния университет - Пловдив, тел. за връзка: 0884 394 232


КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Кога:Обявяване на първото класиране – до 07.07.2021 г. 
Срок за записване след първото класиране – на 07,08 и 09.07.2021 г. 
Заявяване на участие във второто класиране – на 07,08 и 09.07.2021г.

Обявяване на второто класиране – до 13.07.2021 г. 
Срок за записване след второто класиране – на 13 и 14.07.2021 г. 
Заявяване на участие в третото класиране – на 13 и 14.07.2021 г. 

Обявяване на третото класиране – до 15.07.2021г.
Срок за записване след третото класиране  - на 15 и 16.07.2021г.
Заявяване на участие в допълнително класиране - 15 и 16.07.2021г.

Обявяване на първото допълнително класиране – до 26.07.2021г.
Срок за записване след първото допълнително класиране – 26 и 27.07.2021г.
 
*Информация за следващи класирания и записвания, при наличие на свободни места, можете да получите на тел. 032/654-250 или да намерите на интернет-страницата на Аграрен университет.
Къде:в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1

*Работно време на кандидатстудентския офис в АУ в дните на записване: от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа събота – от 9,00 до 15,00 часа
Какво да нося:1.) Диплома за завършено средно образование – оригинал (след проверка се връща на кандидата). 
2.) Лична карта, която след проверка се връща на кандидата. 
3.) Медицинско удостоверение от личен лекар. 
4.) Четири снимки с формат за лични документи. 
5.) Комплект документи за записване (по образец, закупуват се на място в АУ). 
6.) Документ за платена такса за семестъра.

Таксата може да бъде платена по един от следните начини: на касата на Аграрния университет – в брой или с карта чрез терминално устройство ПОС; с банков превод по сметка  IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00, BIC: UNCRBGSF  при банка УниКредит Булбанк, на основание за плащане – трите имена на студента и специалността. 

От такса за обучение се освобождават: кръгли сираци; лица с трайни увреждания и с намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. 

7.) При записване студентите до 26-годишна възраст подават декларация за здравно осигуряване (по образец, предоставя се на място в АУ), която се представя в съответния деканат.