ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 21.07.2020

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ

НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В УНИВЕРСИТЕТА,
НО ПРОПУСНАЛИ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,
ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПРИЕМАТ
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30 ДО 16.30 ч.
В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО,
ЕТАЖ 1, КАБ. 121, 122
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР.

ЗА СПРАВКИ:
Тел. 032-654-250; 032-654-310
Eлектронна поща: apply@au-plovdiv.bg

Специалности                                                                                                                               Кандидатствай on-line

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кога: 21.07 до 07.09.2020 г. включително
Как и къде: 1.) чрез онлайн приложението на сайта на Аграрен университет (бутон КАНДИДАТСТВА ОНЛАЙН горе вдясно на сайта) или чрез електронна поща apply@au-plovdiv.bg или
2.) в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1.

*Работното време на Кандидатстудентския офис в АУ е от понеделник до петък – от 8.30 до 16.30 ч.
Какво да нося: 1.) Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (може да се попълни предварително или на място в АУ; явяване 
2.) Лична карта (след справка оригиналът се връща на кандидата); 
3.) Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща); 
4.) Платена такса за участие в КСК 2020.  

* При кандидатстване онлайн Заявлението-декларация се попълва в електронна среда, а останалите документи се прилагат като прикачени файлове сканирани или снимани.

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

* Можете да кандидатствате с оценките от Държавните зрелостни изпити без да се явявате на кандидатстудентски изпит, ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това.
* Ако дипломата Ви за средно образование е издадена преди 2008 г. явяването на кандидатстудентски изпит е задължително. 
* Ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това, но искате да повишите оценката, с която кандидатствате, можете да се явите на кандидатстудентски изпит. 
 

За своите кандидат-студенти Аграрният университет организира следните изпити: 

 

Допълнителна изпитна сесия

(документи за явяване на изпит се подават от 27.07. до 14.08.2020 г. онлайн или в АУ)

Дата

Ден

Изпит по

Начален час

 

15.08.2020 г.

 

 

събота

 

Биология 9.00 ч.

Български език (езикова култура)

География

* При невъзможност за осъществяване на изпитите присъствено, същите ще бъдат организирани и проведени в електронна среда, за което всички кандидат-студенти ще бъдат уведомени своевременно.