Допълнителен прием на кандидат-студенти

Допълнителен прием на кандидат-студенти 19.07.2022

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ

НА ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В УНИВЕРСИТЕТА,
НО ПРОПУСНАЛИ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,
ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 ДО 16,30 ч.
В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО,
ЕТАЖ 1, КАБ. 121, 122
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР.

ЗА СПРАВКИ:
Тел. 032-654-250; 032-654-310
Eлектронна поща: apply@au-plovdiv.bg

                     Специалности                                                                                                             Кандидатствай on-line


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кога:От 19.07.2022 г. до 05.08.2022 г. включително
и от 29.08.2022 г. до 12.09.2022 г. включително
Къде:1.) чрез онлайн приложението на сайта на Аграрен университет (бутон "КАНДИДАТСТВА ОНЛАЙН" горе вдясно на сайта) или чрез електронна поща apply@au-plovdiv.bg или
2.) в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1.

*Работно време на кандидатстудентския офис в АУ: от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа
Какво да нося:1.) Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (може да се попълни предварително или на място в АУ или съответното бюро за подаване на документи);
Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/
2.) Лична карта (след справка оригиналът се връща на кандидата); 
3.) Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща);
4.) Платена такса за участие в КСК – 2022. 

* При кандидатстване онлайн Заявлението-декларация се попълва в електронна среда, а останалите документи се прилагат като прикачени файлове сканирани или снимани.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

*Можете да кандидатствате с оценките от Държавните зрелостни изпити без да се явявате на кандидатстудентски изпит, ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това, както и с оценката от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за завършилите професионални гимназии в направлението, в което кандидатстват, през текущата година.

*Ако дипломата Ви за средно образование е издадена преди 2008 г., явяването на кандидатстудентски изпит е задължително. 

* Ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това, но искате да повишите оценката, с която кандидатствате, можете да се явите на кандидатстудентски изпит. 

* Информация относно датите за провеждане на изпити можете да получите на тел. 032-654-250 и 032-654-310.