Започна събирането на научни статии за брой 24, 2018 г. на списание Аgricultural Sciences

Започна събирането на научни статии за брой 24, 2018 г. на списание Аgricultural Sciences 18.10.2018

Уважаеми колеги,

Започна събирането на научни статии за брой 24, 2018 г. на списание Аgricultural Sciences.

Научните статии се събират в Академичното издателство на Аграрния университет при отговорния редактор Таня Цветковска, тел.: 654-361 (една хартиена разпечатка – за рецензента); е-mail: taniatsvetkovska@abv.bg. Публикуването се заплаща – по 4 евро на страница за автори от Университета, по 5 евро на страница (с ДДС) – за автори от страната, и по 10 евро на страница (с ДДС) – за автори от чужбина.

Осигурява се рецензиране, редактиране и рефериране. 

Предлагаме на вашето внимание и темплейт за оформяне на статиите.

Краен срок за представяне на ръкописите – 30 ноември 2018 г.

Редакционна колегия на списание Аgricultural Sciences