Конкурс за иновативна разработка

Конкурс за иновативна разработка 30.11.2018

Във връзка с прaзника на растителната защита  - 16 януари, 

Българската асоциацията по растителна защита

ОБЯВЯВА

Конкурс за иновативна разработка
 (дипломна работа, реферат, курсов проект и т.н.) в областта на растителната защита. 

Желаещите да се включат в конкурса, трябва да изпратят кратка информация за себе си, резюме на разработката си и самата разработка на следните e-mail адреси:  bppa@abv.bg, miroslav.tityanov@sab.bg и vili.harizanova@gmail.com

Краен срок за изпращане на резюметата: 10.01.2019 г.

Победителят в конкурса ще спечели еднократна парична НАГРАДА в размер на 2 000 (две хиляди) лeва.

Наградата ще бъде връчена на 16.01.2019 г. в Аграрен Университет - Пловдив.

Забележка: На участие в конкурса имат право само настоящи студенти.