Конкурс за предоставяне на иновативни бизнес идеи в сферата на агропредприемачеството

Конкурс за предоставяне на иновативни бизнес идеи в сферата на агропредприемачеството 27.11.2018

Българската търговско-промишлена палата Ви уведомява, че стартира конкурс за електронно подаване на бизнес идеи. Основната цел на проект е да подпомогне предприемачи и стартиращи малки фирми да реализират идеите си в реални бизнес планове.

Краен срок - 13.12.2018г.

Желаещите да участват трябва да попълнят кратка електронна форма на английски език, в която да опишат идеята, силни и слаби страни, инновативен характер и пазарна ниша, където да се реализират.

Кандидатстването е достъпно на следния интернет адрес: www.agroinnoeco.eu

За повече информация, посетете страницата на проекта.