КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ 28.08.2019

Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2019/2020 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение, на студент, който: 

• завършва бакалавърска специалност и продължава обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство;
• се обучава в редовна форма на обучение;
• има среден успех от бакалавърската специалност не по-нисък от отличен 5.50.

Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности. Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи.

Подробности относно условията за кандидатстване и подаване на необходимите документи можете да намерите на сайта на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ): www.GRAIN.BG.
Краен срок за кандидатстване: 05.11.2019 г.

Конкурсът ще протече в два етапа. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите. В рамките на втория етап ще се проведат индивидуални интервюта с кандидатите. 

За повече информация: 

website: grain.bg

тел: 02/953 37 26, 

e-mail: office@grain.bg.