Международна научно-практическа конференция

Международна научно-практическа конференция 28.01.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на съвместно организираната международна научно-практическа конференция между Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите, Нов български университет и МИТ Университет - Скопие на тема:


„Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма."


Във връзка с изключителната важност на тематиката за българското общество основната цел на организирания от нас форум е да се запознае аудиторията с най-новите данни относно безопасността и екологичността на храните и опаковките им, съобразени с новостите в законодателството; да се обменят, съберат и координират най-новите данни за производството, търговията и разпространението им в България и Европа.

Производителите и търговците на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, трябва да спазват изискванията по отношение на проследимостта им, определени в рамковия Регламент (ЕО) № 1935/2004. Основният принцип, който е залегнал в регламента, е че всички материали или предмети, предназначени за контакт с храни, трябва да бъдат достатъчно инертни, за да не допускат пренасянето на вещества в храната в количества, които са достатъчно големи да застрашат здравето на хората или предизвикват неприемлива промяна в състава на храната или влошаване на органолептичните й качества.
В тази връзка моля, най-късно до 15.02.2019г. да ни изпратите попълнена заявка за участие в конференцията, заглавие, резюме и ключови думи (на български и английски език).

Нов български университет (НБУ) ще публикува на хартиен носител сборник с докладите от конференцията, поради което, моля в срок до 12.03.2019г. да изпратите своите доклади на електронен адрес: trizova@nbu.bg. Всеки доклад следва да бъде изготвен съобразно изискванията за публикуване на НБУ.

Научно-практическата конференция ще се проведе на 07.03.2019г., в зала 310, корпус 1 на НБУ.