Национален младежки форум - „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

Национален младежки форум - „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 05.02.2019

Национален младежки форум - „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

за млади научни работници и специалисти, докторанти и студенти
30 - 31 май 2019 година
в Пловдив,
в Дома на науката и техниката,
ул. „Гладстон“ № 1

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Транспортна техника и технологии.
 • Авиационна техника и технологии.
 • Двигатели с вътрешно горене и силови уредби.
 • Корабостроене, корабни машини и механизми.
 • Корабоводене и корабоплаване.
 • Експлоатация на флота и пристанищата.
 • Логистика.
 • Машиностроителни материали и технологии за получаването им.
 • Машиностроителна техника и технологии.
 • Машиностроене и уредостроене.
 • Химическо и хранително машиностроене.
 • Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.
 • Опаковки и дизайн.
 • Топлотехника.
 • Мехатроника.
 • Полиграфия.
 • Автоматика, информационна и управляваща техника.
 • Компютърни системи и технологии.
 • Информационни технологии.
 • Електротехника.
 • Електроника.
 • Оптоелектронна и лазерна техника.
 • Енергетика. Ефективно използване на енергията в икономиката и бита.
 • ВЕИ.
 • Аграрно инженерство.
 • Зооинженерство.
 • Полевъдство.
 • Лозаро-градинарство.
 • Биотехнологии. Растителни биотехнологии.
 • Декоративно градинарство и озеленяване.
 • Тропично и субтропично земеделие.
 • Растителна защита.
 • Управление на регионалното развитие.
 • Индустриален мениджмънт.
 • Индустриален бизнес и предприемачество.
 • Аграрна икономика.
 • Бизнес икономика.
 • Икономика на хранителната индустрия.
 • Туризъм. Аграрен туризъм.
 • Хотелиерство и ресторантьорство.
 • Храни, хранене и диетика.
 • Кетъринг.
 • Технология на месото и рибата.
 • Контрол и безопасност на храните от животински произход.
 • Технология на млякото и млечните продукти.
 • Технология на продуктите от продове и зеленчуци.
 • Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия.
 • Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия.
 • Технология на виното и пивото.
 • Анализ и контрол на хранителни продукти.
 • Химия и микробиология на храните.
 • Екология и опазване на околната среда.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
29.03.2019 г. Изпращане на заявките за участие
30.04.2019 г. Изпращане на докладите и заплащане на таксите за правоучастие.

За повече информация, отворете следния файл.