На вниманието на докторантите, приети през учебната 2018/2019 година!!!

На вниманието на докторантите, приети през учебната 2018/2019 година!!! 08.01.2019

На 17.01.2019 година от 10:00 часа в Заседателна зала към Ректорски кабинет ще се проведе среща с новозачислените за учебна 2018/2019 година докторанти.

Присъствието на докторантите е задължително. 

На срещата е желателно да присъстват и ръководителите на докторантите.