​На вниманието на студентите, одобрени или кандидатстващи за провеждане на мобилност по програма Еразъм+

​На вниманието на студентите, одобрени или кандидатстващи за провеждане на мобилност по програма Еразъм+ 26.03.2019

На вниманието на студентите, одобрени или кандидатстващи за провеждане на мобилност по програма Еразъм+

Департаментът по езикова подготовка предлага курс по английски език за студенти, които кандидатстват или са одобрени за провеждане на мобилност по програма Еразъм+.

Курсът е с хорариум 15 учебни часа, с продължителност 5 седмици и стартира на 29 март 2019 г.

За повече информация: ст.преп. Ина Манева, ДЕПС