Покана до служителите за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на служителите в Общото събрание

Покана до служителите за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на служителите в Общото събрание 15.01.2020

Покана

до служителите - административен, обслужваш, учебно-помощен и научно-помощен персонал

относно избор на делегати за квотата на служителите в Общото събрание на Аграрен университет - Пловдив за мандат 2020-2024.

ПОКАНА

ЗАПОВЕД