Покана за Общо събрание на студентите

Покана за Общо събрание на студентите 12.03.2020

На основание чл. 14, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет на 17 март 2020 г., от 16:00 ч.,  в Аулата на университета се свиква Общо събрание на Студентиски съвет със следния дневен ред:

  1. Избор на делегати за квотата на студенти и докторанти в Общото събрание на Факултет по агрономство за мандат 2020 - 2024 г.
  2. Избор на делегати за квотата на студенти и докторанти в Общото събрание на Факултет по лозаро-градинарство за мандат 2020 - 2024 г.
  3. Избор на делегати за квотата на студенти и докторанти в Общото събрание на Факултет по растителна защита и агроекология за мандат 2020 - 2024 г.
  4. Избор на делегати за квотата на студенти и докторанти в Общото събрание на Факултет по икономика за мандат 2020 - 2024 г.
  5. Текущи.