Покана за Общо събрание на Студентски съвет при Аграрен университет - Пловдив

Покана за Общо събрание на Студентски съвет при Аграрен университет  - Пловдив 07.10.2020

На основание чл.14 ал. 1 от правилника за устройството и дейността на Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив, определям дата – 15.10.2020г. в 6 аудитория на Факултет по лозаро-градинарство, за Общо събрание на Студентски съвет при Аграрен университет  - Пловдив

от 16:30 часа

с Дневен ред:

1. Отчет на председателя на Студентски съвет за периода- 03.2018-10.2020г.

2. Избор на нов председател на Общо събрание към Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив

3. Избор на нов председател на Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив

4. Избор на нов Изпълнителен съвет на Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив 

5. Текущи

Покана