Покана за онлайн обучение за висшите училища и научните институти в България

Покана за онлайн обучение за висшите училища и научните институти в България 13.05.2020

Уважаеми дами и господа,

От 19 май 2020 г. със съдействието на Майкрософт, МОН и Стопанския факултет на Софийски университет започва онлайн обучение в помощ на дистанционното обучение и работа във висшите училища и научните институти в България чрез платформата Teams. 

График
19.05.2020 (вторник)
17:30 - 19:00 Курс 1: Всичко за Teams във ВУЗ

21.05.2020 (четвъртък)
17:30 - 19:00 Курс 2: Работа със студенти, задачи и обратна връзка

26.05.2020 (вторник)
17:30 - 18:30 Курс 3: Допълнителни безплатни услуги, които университетите могат да използват като част от наличните за тях лицензи: Microsoft 365 – част 1

28.05.2020 (четвъртък)
17:30 - 18:30 Курс 4: Допълнителни безплатни услуги, които университетите могат да използват като част от наличните за тях лицензи: Microsoft 365 – част 2

02.06.2020 (вторник)
17:30 - 18:30 Курс 5: Въпроси и отговори и обобщение на информацията от всички семинари

За повече информация, натиснете тук.