ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР 06.12.2021

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР

НА ТЕМА:
„БИОЛОГИЧНАТА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА“ 

Дата: 10 декември 2021 г. (петък)

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Централно управление и териториален областен офис (ТОО) - гр. Русе) и Аграрен университет Пловдив

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят какво е биологично равновесие, ползи и предимства на биоагентите и тяхното приложение в растителната защита, видове биологично активни вещества за регулиране плътността на неприятелите. 

Също така участниците ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч. Краен час: 12:15 ч. 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация! 

Линк за регистрация: https://forms.gle/rYXce6T2TayT... 

Линк за достъп: https://zoom.us/j/96101323865 

ID за семинара: 961 0132 3865 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Деница Гаджева (координатор, главен експерт в ТОО - Русе на НССЗ), тел: 0885 074 178, имейл: dobrich.m@naas.government.bg

ПРОГРАМА