Покана за участие в конкурси към Фонд научни изследвания

Покана за участие в конкурси към Фонд научни изследвания 14.08.2020

Уважаеми преподаватели, докторанти, млади учени, студенти,

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса:

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“   https://www.fni.bg/?q=node/1173;
– “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“   https://www.fni.bg/?q=node/1175;
– „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.   https://www.fni.bg/?q=node/1178

Повече информация ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: http://www.fni.bg/

Надяваме се на активното Ви участие.