Покана за участие в конкурс по програма M-ERA

Покана за участие в конкурс по програма M-ERA 11.06.2020

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областта на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Моделиране в материалознанието – техники и процеси; 
  • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси; 
  • Високо производителни композити; 
  • Функционални материали;
  • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината; 
  • Материали за тримерно принтиране. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 16 юни 2020 г.

Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страниците:

https://www.fni.bg/?q=node/1088 и

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2020 /на английски език/.