Покана за участие в четвъртото издание на конкурс за научна разработка

Покана за участие в четвъртото издание на конкурс за научна разработка 11.07.2018

Конкурсът е отворен за докторанти в редовна, задочна и свободна форма на подготовка, постдокторанти и млади учени на основен трудов договор, членове на целевите групи на проекта и докторанти, постдокторанти и млади учени от български висши училища и научни организации.

Разработките трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да бъдат в една от следните области: социални, стопански и правни науки, политически науки, обществени комуникации, социология, антропология и науки за културата;
  • Да бъдат самостоятелни разработки, публикувани през 2017 или 2018 г.;
  • Да са публикувани в индексирано българско или чуждестранно научно издание с ISBN или ISSN номер

Краен срок за подаване на разработките - 01.09.2018 г.

За повече информация, моля натиснете тук.