Покана - научна сесия "Дни на науката 2018" на СУБ-Пловдив

Покана - научна сесия "Дни на науката 2018" на СУБ-Пловдив 15.10.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Каним Ви да участвате в традиционната ежегодна научна сесия
"Дни на науката 2018" на СУБ-Пловдив,

която ще се проведе на 2 и 3 ноември 2018 год., (петък и събота)
в залите на Дома на учените, ул. "Митрополит Паисий" №6, гр. Пловдив
по следните научни направления: 

  • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
  • ЕСТЕСТВЕНИ И АГРАРНИ НАУКИ
  • ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
  • МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

Заявки за участие ще се приемат до 27 октомври 2018 год. 
в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg

Допълнителна информация може да намерите на сайта на конференцията: www.subplovdiv.com