Покана от катедра Механизация

Покана от катедра Механизация 12.03.2019

Катедра Механизация кани студенти, преподаватели и служители на

публична лекция на 

тема: Гумите в селското стопанство - видове, качества, ползи за земеделието.

Лектор: Явор Янчев Трейлеборг България 

21.03.2019 г. 9 аудитория от 10:00 ч.