Покана от Фонд научни изследвания

Покана от Фонд научни изследвания 02.07.2019

Уважаеми представители на Академичния състав,

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ публикува актуална покана към учени за членове на Временни научно-експертни комисии, Постоянна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество или като оценители.

Подробна информация, изисквания към оценители и членове на комисии, ограничителни условия при кандидатстването, предвидени в чл. 55 на Правилника на Фонд „Научни изследвания", както и документи за подаване на кандидатури, се намират на Internet – страницата на Фонд Научни изследвания:

ПОКАНА

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 25 юли 2019 г.

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, но се препоръчва до 10.09.2019 г.

Необходими документи (сайта на FNI):

  • Информационна форма и заявления за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии (на български език);
  • Изисквания за членове на НЕК на ФНИ и за оценители (на български език)