Покана

Покана 05.03.2020

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Каним ви да участвате в университетска научна 
Конференция за студенти от АУ – Пловдив, 
Проект: 14-19 студентско научно творчество: 
 
„Биоикономика, селско стопанство и туризъм за по-добър живот“
 
Докладите ще бъдат публикувани в електронен сборник на конференцията (с ISBN номер). 
 
Заявки за участие (с резюме на български и английски език) ще се приемат до 31.03.2020 г., а пълният текст на докладите ще се приема до 26.04.2020 г. на e-mail: conference.tourism.au@gmail.com
 
Всеки студент може да участва само с един доклад. В съавторство се допускат само нехабилитирани преподаватели. Участието е освободено от такса.

Изисквания към техническото оформление на докладите