Практики в хотели в Гърция

Практики в хотели в Гърция 05.11.2018

Заповядайте на презентацията на фирма Джоб Траст, с която Аграрен университет повече от 10 години си сътрудничи за провеждане на практики в хотели в Гърция. Презентацията е на 7 ноември от 13,30 ч. в Библиотеката на Аграрен университет. 

Студентите, които провеждат практика в хотели в Гърция могат да кандидатстват за финансиране по програма Еразъм+, ако се обучават в бакалавърска програма Аграрен туризъм и магистърски програми Управление на туризма и Икономика и управление на туристическия бизнес.