Предложение за Еразъм практика в хотели в Гърция

Предложение за Еразъм практика в хотели в Гърция 06.02.2019

Предложение за Еразъм практика в хотели в Гърция

На вниманието на студентите от бакалавърска програма Аграрен туризъм и магистърска програма Управление на туризма

На 14 февруари от 10,30 ч. в 6-та аудитория /в сградата на Факултета по растителна защита/ представители на хотели в Гърция ще направят презентация за възможностите за провеждане на летен стаж в хотели в Гърция.

Крайният срок за кандидатстване за Еразъм практика в хотели в Гърция е 25 февруари 2019 г. Повече информация за кандидатстването за Еразъм практика - https://www.au-plovdiv.bg/e%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82