Представяне на добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита

Представяне на добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита 13.03.2019

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ)  и Центърът за кариерно развитие при Аграрен Университет – Пловдив съвместно организират представяне на добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита.

Събитието ще се проведе на 19 март 2019г., от 10:00 ч., 7 Аудитория, ет.2 в сградата на факултет РЗ и Агроекология, Аграрен Университет – Пловдив. 

Предвидена е демонстрация на лични предпазни средства и техники на прилагане на пестициди, която ще се организира на опитния участък до Сортимента на катедра Растениевъдство, в двора на Университета.

Каним всички заинтересовани – студенти и преподаватели, да участват в мероприятието в подкрепа на развитието на устойчиво земеделие.