Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита 11.03.2019

Ръководството на Аграрен университет – Пловдив, обявява прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита, за кандидати завършили в друга област на висше образование.

Подаване на документи : 12.03 – 22.03.2019 г. в УИЦ кабинет 122, Факултет по Лозаро-градинарство.

Класиране: 25.03.2019 г.

Записване: 26-29.03.2019 г.