РАЗПИС ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

РАЗПИС ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 14.12.2021

Уважаеми студенти,

Ръководството на Аграрния университет Ви информира, че занятията със студентите в задочна форма на обучение ще започнат на 24.01.2022 г., съгласно с приетия график на учебния процес, и ще продължат до 12.02.2022 г.

Занятията ще се провеждат ПРИСЪСТВЕНО при спазване на противоепидемичните мерки. Студентите ще бъдат допускани в учебните зали само след представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС, съгласно с т. 11.2, 11.2.1, 11.3, 11.3.1, 11.4 и 12 от Заповед № РД-01-977/26.11.2021 на МЗ.

Занятията ще се провеждат при следния разпис:

Аграрен туризъм Екология и опазване на околната среда
Аграрно инженерствоЗооинженерство
Агрономство (Лозаро-градинарство)
Растителна защита
Агрономство (Полевъдство)
Икономика и управление на регионалното развитие
Бизнес икономика